หมวดหมู่: แถลงการณ์

จดหมายข่าวและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ จากบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ประกาศชี้แจงบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เรื่องผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทไปดำเนินธุรกิจสินเชื่อให้กู้

ประกาศ . เนื่องด้วยมีผู้พบเห็น

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนา Open Data

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทภู

เปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และเปิดตัวบริษัทในเครือ CDA

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดตัว Choop.me แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดตัว Choop

การประชุมหารือยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา และภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตและบริษัท ภูเก็ตพ