ข่าว/ประกาศ

ภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

แผนแม่บท

แผนแม่บท การพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต และเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น 4 กลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังพัฒนา
(คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ)
พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัฉริยะแห่งแรกของภาคใต้

บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง

บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด
Phuket Smart bus Co., Ltd.

บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชันส์ จำกัด
City Development Solutions Co., Ltd.

บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด
Economic Center Development Co., Ltd.

บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด
City Data Analytics Co., Ltd.

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

(update 15/11/62)

2.โปรแกรมเมอร์ 

(update 10/03/63)

>>  คลิกดูรายละเอียด <<