Our Business Units

OUR BUSINESS UNTIS

ปกเว็บบัส-01
Phuket Smart Bus
ปกเว็บ-4
Phuket Pay
ปกเว็บ
City Data Analytics

Phuket Smart Bus รถบัสประจำทาง ให้บริการนักท่องเที่ยว และชาวภูเก็ต เป็นระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต พร้อมช่วยลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนลง

 Phuket Pay สังคมไร้เงินสด ในรูปแบบการชำระเงินแบบ
e-money service บริการด้วยความร่วมมือกับบัตรแรบบิท ร่วมกันออกบัตรชื่อ “ภูเก็ตแรบบิทการ์ด” บัตรเติมเงินที่ใช้ชำระค่าโดยสารภูเก็ตสมาร์ทบัส รถไฟฟ้าบีทีเอส กทม. RTC เชียงใหม่ ซิตี้บัส รวมถึงชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับบัตรแรบบิททั่วประเทศ แทนการจ่ายเงินสด

City Data Analytics การเปิดข้อมูลผังเมือง ภาพเกาะภูเก็ตในรูปแบบสามมิติ ดูข้อมูลของภูเก็ตต่าง ๆ ผ่านโต๊ะทัชสกรีน ที่ตั้งอยู่บริเวณห้องโถง