ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ลงนามความร่วมมือ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย
และ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นำโดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสาสมารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม 

สาระของการลงนามทั้ง 2 ฝ่ายในครั้งนี้คือ

1.ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง

2.ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง และการพัฒนาท่าเรือ

3.ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

4.ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน การจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย การจัดงานประกวด Thailand Property Awards for Export 2017 และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง

5.ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

 

นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ ร่วมสร้างแนวทางการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง PKCD กับ NIDA โดยมี รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี NIDA คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ คุณบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

โดยการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยขีดความสาสมารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สำนักงานพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตไทหัวฯ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ภูเก็ตธานี เรียล เอสเตทส์ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต และผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต