หมวดหมู่: ข่าวอัพเดท

ข่าวนโยบายภาครัฐ ภาคท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และแผนงาน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมขนส่งจังหวัดภูเก็ต

มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 64 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 64

📣คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/

คนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ภูเก็ต สามารถลงทะเบียนผ่าน www. ภูเก็ตต้องชนะ. com

คนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ภูเก็

ภูเก็ต ยกระดับมาตรการเข้ม กับมาตรการเดินทางเข้าภูเก็ต และปิดสถานที่ต่างๆ มีผลตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2564-2 สิงหาคม 2564

ภูเก็ต ยกระดับมาตรการเข้ม❗️ กั

อัพเดทการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จากทั้งหมด 76 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

📌📌 #อัพเดทการเดินทางเข้าจังหวั