รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)

มุ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะท

PKCD จับมือมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเปิดเส้นทาง Smart Bus EV บริการฟรี! ไร้มลพิษ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 64 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 64

📣คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/