พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เกิดขึ้นแล้ว!! ความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับเซี่ยเหมิน ประเทศจีน

พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง( Sister city ) ระหว่างจังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย กับเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามอย่างยาวนานระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองเซี่ยเหมินในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยว Marine tourism medical tourism, ด้านการศึกษา, ด้านวัฒนธรรม, ด้านการค้า และด้านการลงทุนเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลไทยที่ศูนย์ศิลปะอาเซี่ยนจี๋เหม่ย งานสัมมนาชักจูงการลงทุน และงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนกับมณฑลฝูเจี้ยน ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดภูเก็ตในลำดับที่ 13 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร้วมในการลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, สภาหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานภูเก็ต และ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD )

ณ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2560