งานแถลงข่าวการดำเนินงาน PKCD ประจำปี 2560

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้จัดสัมมนา  “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต ”   ประจำปี 2560

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

                            

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)ได้จัดสัมมนา แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต โดยมีนายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พ่อค้าประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วม 300 คน มีความสนใจเข้ามาฟังการแถลงข่าวการดำเนินงานของทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมฟังเสวนาพิเศษจากผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายด้าน

การสัมมนาเริ่มต้นด้วย “ดร.เผด็จ จินดา” กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลงานของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้น “คุณก้าน ประชุมพรรณ์” ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้เชิญ “ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต”

จากนั้น อ. ฐาปนา บุญยประวิตร นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง บรรยายหัวข้อ “พัฒนาเมืองอย่างไร ให้เทียบเท่าสิงคโปร์”

   

และทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยังได้เชิญ คุณกระทิง  หรือคุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University มาร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

การจัดสัมมนาในครั้งนี้นอกจากการบรรยายให้ความต่อผู้เข้าร่วมงานแล้วทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ยังได้จัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการผลงานของบริษัท และมีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ “ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ” ผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ “คุณมนต์ทวี หงษ์หยก” กรรมการบริหาร PKCD กล่าวแสดงเจตนารมย์ในความร่วมมือ สำหรับการลงนาม (MOU)

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการร่วมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานภายนอกจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5หน่วยงานได้แก่ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2.บริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด 3.Visa Worldwide Pte Limited 4. บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด(มหาชน) 5.บริษัท Rewards Partner Co.,Ltd และหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ต 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 4.สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 5.สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  6. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต 7.บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด.

ในโอกาสนี้บริษัท พัฒนาเมือง จาก อาทิเช่น บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด

มาร่วมแสดงความยินดีกับทาง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ในครั้งนี้ด้วย

  

ปิดท้ายงานด้วยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมตอบคำถามหลากหลายคำถาม ที่ทุกคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนผู้ร่วมงาน

หากท่านต้องการที่จะอัพเดทข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือรับชมคลิปวิดิโอการแถลงข่าวในครั้งนี้

สามารถอัพเดทเรื่องราวของ PKCD ได้ที่ FB : https://www.facebook.com/phuket.pkcd/