คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4158/2564 ***มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 2 ส.ค. 64***
.
🔥เรื่อง ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ ตามคำสั่ง 3859/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
.
1.ให้สถานศึกษาในระบบทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชา ทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษา ยกเว้น โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน
.
2. ให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
.
สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
————————————-
 
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂 #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด