ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD ทำบุญครบรอบ ๑ ปีบริษัทฯ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

นำโดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน และบริษัทในเครือ ทำบุญครบรอบ ๑ ปีบริษัทฯ

ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัท และพนักงาน

ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ภูเก็ต

วันที่ 18 ตุลาคม 2560