เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” พร้อมชูวิสัยทัศน์

 จับมือนักธุรกิจภูเก็ต ระดมเงินทุน 100 ล้านบาท จัดตั้ง “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” อย่างเป็นทางการ พร้อมชูวิสัยทัศน์ “ภูเก็ตเมืองเขียว ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชนเขียว”

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 6 คน ประกอบด้วย

1. นายก้าน ประชุมพรรณ์

2.นายวัชร จารุอริยานนท์

3.นายมนต์ทวี หงษ์หยก

4.นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

5.นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์

6.นายบุญ ยงสกุล

โดยทั้งหมดเข้าร่วมทุนในครั้งแรกคนละ 1 ล้านบาท ได้ขอความสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้โอกาสทุนท้องถิ่น ได้มีโอกาสพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง 100% ของทุนทั้งหมดเป็นคนท้องถิ่น มีการกระจายหุ้นให้คนท้องถิ่น

โปรเจ็คที่จะดำเนินการ อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาสิ่งที่เป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้จากการท่องเที่ยว เช่น การลงทุนในระบบขนส่งมวลชนของรถไฟฟ้ารางเบา , บัสทรานซิส , มารีน่า ,ท่าเรือจอดซูปเปอร์ยอร์ช , เรือสำราญ ดิจิตอล สมาร์ทซิตี้, อินฟราทรัคเจอร์ ให้ภูเก็ตเป็นเมืองระดับพรีเมี่ยม ควอลิตี้ ด้านการท่องเที่ยวเป็นห้องรับแขกโลกที่มีคุณภาพ คุณก้าน ประชุมพรรณ์ กล่าว


(ชมคลิป) ท่านนายกรัฐมนตรีรับหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และสั่งให้นำเข้า กรอ.และเสนอรายละเอียดโดยตรงไปยังรัฐบาลตามขั้นตอน นับได้ว่า ขณะนี้ ขอนแก่นและภูเก็ตได้ร่วมกันนำร่องในการจัดตั้งโมเดลพัฒนาเมืองโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำไปแล้ว