กำเนิด “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด”

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก่อกำเนิดขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2559 จากงานประชุมผู้สนใจร่วมหุ้น บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ณ ภัตตาคารรูฟท็อป อาหารชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ซึ่งมีนักธุรกิจทั้งรุ่นเก่า และใหม่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง และบริษัทได้รับหุ้นตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556”

รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีดังนี้

1.คุณก้าน ประชุมพรรณ์              2. คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช

3.คุณมนต์ทวี หงษ์หยก              4. คุณบุญ ยงสกุล

5.คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์         6. คุณวัชร จารุอริยานนท์

และ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม.ช.ทวี และกรรมการ บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง) โดยมีอาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรเป็นที่ปรึกษา

สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ร.ท.ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก อดีตนายกเทศมนตรี ทน.ภูเก็ต, คุณสมใจ สุวรรณศุภนา นายกเทศมนตรี ทน.ภูเก็ต, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต, ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

1.จัดตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร การคมนาคมที่ทันสมัยสู่อนาคต

2.ระดมกองทุนจากเอกชน ร่วมหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ขอสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนตามแผน

3.ดำเนินการอื่น ๆ อาทิเช่น การแก้ปัญหาของบ้านเมือง การศึกษาวิจัย ปัญหาเมืองสู่การแก้ไขภายใต้แนวทาง “ Phuket Smart City”

4.การสร้างกิจกรรมอื่น ๆ ตามคณะกรรมการพิจารณาในโอกาสต่อไปสู่การมีวัตกรรมใหม่ทันสมัยสู่ความเป็นภูเก็ต เมืองแบบอย่างของโลก