ข่าว / ประกาศ

ภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

แผนแม่บท

แผนแม่บท การพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต และเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

4 กลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังพัฒนา

บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน

(update 15/11/62)

2.โปรแกรมเมอร์ 

(update 10/03/63)

>>  คลิกดูรายละเอียด <<