Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Smart City

วันที่ 19-23 กันยายน 2561 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาเมือง ออกบูทในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ กับมหกรรมการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0วันที่ 19 กันยายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ดิจิทัลกับอนาคตประเทศไทย”

วันที่ 22 กันยายน 2561 เปิดงานด้านเมืองอัจฉริยะ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ City Data กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ”โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Smart City และการประกาศเปิดเมืองอัจฉริยะ ๗ เมือง

เสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองในยุคดิจิทัล”

เสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองในยุคดิจิทัล” โดย
๑. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒.นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดำเนินการเสวนา โดย ดร. ภาสกร ประถมบุตร องผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยียมชมบูทของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
บรรกาศการร่วมเสวนา