ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD เข้าร่วมปั่นจักรยานโครงการ PHUKET CAR FREE DAY 2017

ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD เข้าร่วมโครงการ PHUKET CAR FREE DAY 2017 เป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่กระตุ้นให้ประชาชนให้หันมาปั่นจักรยาน เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศ และ ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

PHUKET CAR FREE DAY 2017

  

เมื่อเช้าของวันนี้ 24 กันยายน 2560 ณ หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต ได้มีการทำพิธีเปิดงานปั่นจักรยานภายใต้ชื่อโครงการ PHUKET CAR FREE DAY 2017 มี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวไว้ว่า CAR FREE DAY คือ วันที่มีการสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะได้หยุดการใช้รถยนต์ประจำของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรณรงค์กระตุ้นผลักดันให้ประชาชนใช้จักรยาน เมื่อหันมาปั่นจักรยานมากขึ้น ก่อจะกระตุ้นให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นด้วย

 

ในงานนี้บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด PKCD ได้ร่วมกิจกรรมโดย นายนิพนธ์ เอกวานิช กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองได้เปิดเผยถึงการ ผนึกกำลัง สองผู้ให้บริการจักรยาน OFO” จากประเทศจีน และ OBIKE” จากสิงคโปร์ ให้บริการจักรยานยนต์สาธารณะที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ สอดรับการเป็น PHUKET SMART CITY เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และแก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง รวมไปถึงรักษาสภาพแวดล้อม ภายใต้โครงการ “ปั่น เปลี่ยน เมือง” ประเดิมค่ายละหนึ่งพันคัน เปิดให้ทดลองใช้ย่านเมืองเก่าฟรี! หนึ่งเดือน ตั้งแต่กันยายน – ตุลาคมนี้ พร้อมเตรียมจุดจอดได้กว่า 20 จุด และผลักดันให้ภูเก็ตมีเลนจักรยาน รองรับการเมืองจักรยานในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายที่มาร่วมงานและผู้สนับสนุนประกอบด้วยเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมจักรยานภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต สมาคมจักรยานภูเก็ต สมาคมเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด PKCD และ OBIKE ผู้ให้บริการจักรยานไร้สถานีจากสิงคโปร์ หลังจากนั้นก็ทำการปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานไปสู่ถนนสายต่างๆในเมืองภูเก็ตเส้นทางการปั่นจักรยาน จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทาง ณ บริเวณสวนเฉลิม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต) รวมระยะทางไป – กลับ 11 กิโลเมตร

 

ไว้ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะ