กิจกรรม ชวนดูฟรี ก่อนใคร กับ PKCD

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดแคมเปญร่วมกับประชาชน ในกิจกรรมดูหนัง Spiderman Home Coming เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนภูเก็ตได้รู้จักภูเก็ตพัฒนาเมือง และประชาชนได้ทราบถึงการทำงานของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตในอนาคต พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่อง Application Phuket ที่จะมีให้ใช้ในเดือน สิงหาคม

งานจัดในนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ SF เซ็นทรัล ภูเก็ต