หมวดหมู่: ศึกษาดูงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

วันนี้ 25.06.64 บริษัท ภูเก็ตพ

ว่าด้วยเรื่อง “รถขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต” ยังมีให้บริการใช่หรือไม่?

นักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ต ต่างต

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Smart City ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

    บริษัท ภูเก็ตพัฒ

โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอ

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโ