PKCD จับมือมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเปิดเส้นทาง Smart Bus EV บริการฟรี! ไร้มลพิษ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว โดยนำรถ Smart Bus EV 22 ที่นั่งมาบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษทางอากาศ ดีเดย์ 9 พฤษภาคมนี้

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีในการแถลงข่าวเปิดเส้นทาง Smart Bus EV ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน วิ่งให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวเส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต ทุกวัน ช่วงทดลองวิ่งทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. ออกจากจุดจอดรถถนนพ่อหลวง เริ่มต้นตรงข้ามไลม์ไลท์ ภูเก็ต – ธนาคาร CIMB – บขส.1 – โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ – โรงแรมเพิร์ล – ตลาดเกษตร – Office Mate – โกอ่างซีฟู้ด –แดงพลาซ่า – Coffee talk (ติดธนาคารไทยพานิชย์) – ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย – ธนาคารอิสลาม – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – ถนนดีบุก – วัดมงคลนิมิตร – ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ปัจจุบัน ทางPhuket smart bus นำรถบัสไฟฟ้ามาวิ่งแล้วในเส้นทางสนามบิน-ป่าตอง- ราไวย์ จำนวน 4 คัน จากทั้งหมด 14 คัน และในอนาคตจะเปลี่ยนป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด

นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาศัยการใช้พลังงานสะอาดในการลดมลพิษ และยกระดับการดำเนินชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย PKCD ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) เพื่อทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม คล่องตัว มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ Phuket Smart Bus Ev เส้นทางเมืองเก่าภูเก็ต เนื่องเล็งเห็นเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ และเพื่อเป็นตัวเลือกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ รวมถึงผลักดันให้นักท่องเที่ยวและประชาชนการหันมาใช้รถสาธารณะ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถพลังงานสะอาด โครงการนี้จะใช้รถบัสไฟฟ้าลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเกิดคาบอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดจากมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง