Phuketfare.com เปรียบเทียบค่าโดยสาร Taxi ในจังหวัดภูเก็ต

PhuketFare.com เว็บเดียวจบเรื่องราคา Taxi

ปัญหาราคา Taxi สูงในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นปัญหาที่ได้รับการพูดถึงมาอย่างยาวนานจากความกลัวในการที่ราคาอาจจะไมได้เปิดธรรม ภูเก็ตพัฒนาเมืองเลยขอนำเสนอ Solution Platform ในการเปรียบเทียบราคาค่าโดยสาร Taxi ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Phuketfare.com ซึ่ง เป็น Platform ที่จะช่วยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาค่าโดยสาร Taxi ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น Project ที่ต่อยอดมาจาก Phuketonemap.com  

 

สำหรับปัจจุบัน Platform รองรับการคำนวณรถโดยสารต่าง ๆ ดังนี้

1. Taxi meter 

2. VIP Taxi Meter

3. รถ Taxi ป้ายเขียว ขนาด 4 ที่นั้ง

4. รถ Taxi ป้ายเหลืง รถตู้