“สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ PKCD ผนึกกำลังเพื่อจัดทำระบบ Data visualization” สำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19

“สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ PKCD ผนึกกำลังเพื่อจัดทำระบบ Data visualization” สำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จับมือ “ลงนามบันทึกข้อตกลง” (MOU) ผนึกกำลังจัดทำระบบข้อมูล visualization เพื่อเชิงบริหารการวางแผนและจัดการของ สสจ. สำหรับข้อมูลการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19 นำโดยนายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และนายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง กรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด

– ซึ่งระบบจะสามารถดูประวัติผู้ติดเชื้อ,ที่อยู่อาศัย,สถานที่ทำงาน,ประวัติการรักษาโรค,สถานที่ที่เคยไปในช่วง14 วัน ซึ่งจะทำให้ระบบทำการย้อนเวลาไปดูข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่ละรายหรือจะดูแบบกลุ่ม โดยใช้ความสัมพันธ์ของสถานที่,เวลา,ตัวบุคคลและยังทำให้สามารถคาดการณ์ถึงบุคคลและสถานที่ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงในอนาคตได้ ชึ่งจะทำให้มีโอกาสในการวางแผนและจัดการบริหารการป้องกันได้อย่างทันท่วงที สำหรับขั้นตอนการทำงานของระบบ เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนโรค จังหวัดภูเก็ต จะเป็นผู้กรอกข้อมูลและประวัติการเดินทางของผู้ป่วย ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ Time Line บนแผนที่ เพื่อให้สามารถหาความเกี่ยวข้องและทำนายพฤติกรรมของแต่ละเคสได้อย่างรวดเร็ว

– โดยข้อมูลของผู้ป่วยทุกราย เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

– ในปัจจุบันระบบอยู่ในช่วงของการย้ายข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ

✌️ภูเก็ตพัฒนาเมือง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #phuket #PKCD #ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PhuketCityDevelopment #COVIDPhuket

ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โรคติดต่อ COVID-19 โทร 094 5855321

ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN