จังหวัดภูเก็ตประกาศ ปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล

🔥จังหวัดภูเก็ตประกาศ #ปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2563 รวม 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อควบคุมให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล และยานพาหนะให้น้อยที่สุด

โดยขณะเดียวกันก็ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกตำบล หากพบผู้มีอาการที่ต้องเฝ้าระวัง จะถูกส่งไปยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด และนอกจากนั้นยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้า โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือนอีกด้วย

#PKCD ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือ และร่วมรณรงค์ให้ทุกท่านพักอาศัยอยู่แต่ในที่พำนักของตน และเดินทางออกนอกที่พักเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และคนรอบข้าง ❤️ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อภูเก็ต #ภูเก็ตต้องรอด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #phuket #ภูเก็ต #ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PhuketCityDevelopment

ที่มา: คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1908/2563 เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดภูเก็ต https://www.phuket.go.th/…/province/1908-2563-09-04-2563.pdf

👉ติดตามข่าวสารของ PKCD: facebook หรือ
👉Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN