บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนต้านภัย COVID-19 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับองค์กรเอกชน รวม 9 องค์กร บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนต้านภัย COVID-19 😷😷

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ COVID-19 มอบให้ โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ. โรงพยาบาลสนามภูเก็ต (ศาลากลางหลังใหม่) และงานสาธารณสุขเพื่อต่อสู้โควิด-19

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท โดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาค และนอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคมากมายจากผู้ใจบุญชาวภูเก็ต รวมไปถึงองค์กร ร้านค้าต่างๆ ในภูเก็ต ซึ่งมียอดรวมกว่า 2ล้านบาท

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพิ่มเติมเพื่อภูเก็ตต้านภัย COVID-19 สามารถบริจาคได้ที่

บัญชี “สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตต้านภัยโควิด-19”
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 476-1-11229-6

✌️ ภูเก็ตพัฒนาเมือง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฝ่าฟันและก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #phuket #PKCD #ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PhuketCityDevelopment #COVIDPhuket #COVID19 #ภูเก็ตต้องรอด
ติดตามข่าวสารของ PKCD: facebook