คำศัพท์ใหม่ ในยุค COVID-19 รู้ไว้ ใช้ประโยชน์ได้

คำศัพท์ใหม่ ในยุค COVID-19 รู้ไว้ ใช้ประโยชน์ได้

ในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COCID-19 #PKCD ขอมาอัพเดทคำคัพท์ใหม่ๆ เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้เป็นอย่างมาก ตามไปดูกันค่ะ #รู้ไว้ใช้ประโยชน์ได้

#Self-Quarantine คือการที่ผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ “แยกตัว” ออกจากชุมชน เพื่อสังเกตอาการ เช่น ผู้ที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ผู้ที่เดินทางบ่อยๆ หรือผู้ที่ทำงานที่ต้องพบเจอกับคนหมู่มาก โดยมีแนวทางปฎิบัติ ดังนี้

 1. หยุดทำงาน/เรียน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกับบุคคลอื่น
 2. หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี คือ ม้วนหน้ากาก ใส่ถุงปิดมิดชิด เสร็จแล้วล้างมือทันที)
 4. ปิดปาก-จมูกขณะไอ จาม ด้วยทิชชู่ทุกครั้ง (ในกรณีไม่ได้สวมหน้ากาก)
 5. แยกห้องนอน และของใช้ส่วนตัว
 6. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แยกภาชนะสำหรับรับประทานอาหาร
 7. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 8. สังเกตอาการด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากมีอาการไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรไปพบแพทย์ทันที

#Social Distancing ก็คือ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการระบาดที่มีประสิทธิภาพและเคยถูกใช้ในเหตุการณ์การเกิดโรคระบาดมาแล้วหลายครั้ง ข้อแนะนำในการทำ Social Distancing มีดังนี้

 1. ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีอาการ มีไข้ ไอ จาม
 2. หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เมื่อไม่จำเป็น
 3. แนะนำให้ทำงานจากที่บ้าน หากเป็นไปได้
 4. หลีกเลี่ยงการชุมนุม หรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 5. ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารแทนการพบปะสังสรรค์

#Lockdown ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค คือการปิดเมือง ซึ่งเป็นมาตรการที่หลายประเทศใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COCID-19 ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน หรือระบบขนส่งสาธารณะ ห้ามการเดินทางเข้าออกพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการใช้กำลังทหารเพื่อจัดการตามมาตรการ Social Distancing

✌️ ภูเก็ตพัฒนาเมือง อยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และเราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  #phuket #PKCD #ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PhuketCityDevelopment #COVIDPhuket #COVID19
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th

อ้างอิง
https://bit.ly/2JdyFrd

https://bit.ly/39kGWUK

https://bbc.in/3bsG1TV

https://bit.ly/2QZrE1F