6 วิธีแจก-รับอาหาร อย่างปลอดภัยสู้ภัย COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้หลายๆ หน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมแจกอาหาร หรือ จำหน่ายอาหารราคาถูก

ทาง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด จึงขอเป็นตัวกลางในการแนะนำเทคนิคการแจกอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัย กับ ทั้งผู้ให้ และ ผู้รับ

โดยมีวิธีการปฏิบัติง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. เว้นแถว ห่างกัน 1 เมตร
2. ผู้แจกอาหารควรใส่หน้ากากอนามัย
3. จัดให้มีเจลล้างมือ ก่อนที่จะรับอาหาร
4. ผู้แจกอาหาร ควรสวมถุงมือ
5. ควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ให้ และ ผู้รับ
6 หากมีผู้รับอาหารจำนวนมาก ควรจัดให้มีการรับบัตรคิว

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เชื่อว่า ถึงแม้ภัยโควิด- 19 จะเป็นเรื่องที่ร้ายแรง แต่หากเราทุกคนร่วมกัน และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในยามยากนี้ เราทุกคนจะสามารถผ่านมันไปได้ ด้วยการสูญเสียที่น้อยที่สุด