สรุปสาระสำคัญ ของ พ.ร.ก ฉุกเฉิน

📌สรุปสาระสำคัญ ของ พ.ร.ก ฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ สู้โรค covid-19 ในช่วงนี้
.
#ข้อห้าม
1. ห้ามต่างชาติเข้าประเทศไทย เว้นแต่ ผู่ที่มีสัญชาติไทย และเจ้าหน้าที่ทางการทูต
2. ห้ามชุมนุม
3. ห้ามห้ามกักตุนสินค้า
4. ห้ามเผยแพร่ข่าวปลอม สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
.
#กระทำได้โดยปกติ
1. การขนส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. การเดินทางภายในประเทศ
.
#ปิดสถานที่
1. สนามเด็กเล่น
2. สนามมวย
3. สนามกีฬา
4. สถานที่ออกกำลังกาย
5. ผับ/ อาบ อบ นวด
.
#เปิดให้บริการตามปกติ
1. สถานที่ราชการ
2. ระบบขนส่งมวลชน
3 สนามบิน
4. ธนาคาร
5. โรงงาน
6. ร้านอาหาร (เฉพาะสั่งกลับบ้านเท่านั้น)
7. ซุปเปอร์มาร์เก็ต
8. บริการขนส่งสินค้า
9. บริการทางการเงิน
10. ธุรกิจบริการขนส่งอาหาร เช่น WESERVE, Grab, Foodpanda
.
#สิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสการระบาดของไวรัส ป้องกันทั้งตัวท่าน และคนที่ท่านรัก ดังนี้
1. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ “ควร” อยู่แต่ในบ้าน
😷😷ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน, ความดัน, ทางเดินหายใจ
👵🧓ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป
👶👧เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี
2. ควรงดเดินทาง ระหว่างจังหวัด (ขอความร่วมมือ แต่ยังไม่ห้าม)
.
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้ประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่องลดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้การดูรายละเอียดสถานที่ “เปิด” หรือ “ปิด” สามารถดูได้จากประกาศของแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจจมีการปรับเปลี่ยน หรือ ประกาศแยก ออกไป
.
บริษัท #ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอร่วมรณรงค์ และสนับสนุนให้ทุกคน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อภูเก็ต #เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกัน #สู้ไปด้วยกัน #phukettogether #ภูเก็ตต้องรอด #phuketOK #PKCD

.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: http://www.pkcd.co.th/