สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เยี่ยมชม PKCD

คณะผู้บริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมแนะนำธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นสำคัญ อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการพัฒนา Smart City  โดยมีเนื้อหาสำคัญในการรวบรวมข้อมูล big data ของเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการดูแลความปลอดภัย และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

#เพื่อภูเก็ตของเรา #ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity

ติดตามข่าวสารของ PKCD : facebook