บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Smart City ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Smart City ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
.
โดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และคุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด(CDA) ได้คอยให้การต้อนรับและร่วมบรรยายการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองและ บริษัทในเครือ