สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง เยี่ยมชมสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านขนส่งสาธารณะ และ city data platform

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง เยี่ยมชมสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านขนส่งสาธารณะ และ City Data Platform

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และคุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) ให้การต้อนรับและแนะนำบริษัท ซึ่ง #ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการพัฒนาเมืองเป็นหลักทั้งในเรื่องของระบบขนส่งมวลชน โดยได้จัดตั้งบริษัท ภูเก็ต สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งปัจจุบันให้บริการรถบัสสาธารณะวิ่งไป-กลับจากสนามบิน ไปยังหาดสำคัญต่างๆ ในภูเก็ต บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถชำระค่าโดยสารผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร Phuket Rabbit Card) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเปิดให้คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง เข้าศึกษาเรื่องการจัดเก็บ big data ผ่าน City Data Platform ซึ่งเป็น platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วแสดงผลออกมา ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ

ภูเก็ตพัฒนาเมืองขอขอบพระคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ที่เข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานของเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแบ่งปันความรู้ เพื่อการพัฒนาเมืองให้ทั้งภูเก็ต และระยองก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน

#ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity