PKCD ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แจ้งข้อเสนอแนะของภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19

PKCD ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะของภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต”

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร คุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เพื่อชี้แจง และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อเรื่อง “ข้อเสนอแนะของภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ตในช่วงวิกฤตการณ์ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้บริหาร นำโดย คุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่บริษัทฯ และผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ประสบ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวรับทราบ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้เอกชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วต่อไป
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity