คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ภูเก็ต พบภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหมี่หุ้น-แกงปู สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว และคณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ต ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง พร้อมด้วย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อต้องการรับทราบสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและสร้างรายได้ต่อประเทศอย่างมหาศาลและนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างรู้จัก แต่ขณะเดียวกันปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายประเด็นอาทิปัญหาการจราจรที่ติดขัด และประเด็นที่อยากจะติดตามคือโครงการก่อสร้างรถไฟรางเบา โดยหากมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะกระทบต่อการจราจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร