ร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่

ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ประชาชน เรื่องร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่

วันนี้ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหมี่หุ้น-แกงปู สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หัวหน้าปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของธุรกิจ และประชาชน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่องร่างผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ ซึ่งจัดโดยบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายนิพนธิ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง กล่าวว่า ในวันนี้ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้เชิญ นายกนก สัตยพันธ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่อง ร่างผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ เนื่องจากภูเก็ตพัฒนาเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การปรับเปลี่ยนผังเมืองมีผลกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว และในจังหวัดภูเก็ตประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าจะมีกฎหมายผังเมืองรวมใหม่ออกมา แล้วจะมีผลต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง ภูเก็ตพัฒนาเมืองจึงเป็นสื่อกลางในการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ในการให้ความรู้เบื้องต้น กับประชาชน และผู้ที่สนใจ จะได้รับทราบว่าผังเมืองจังหวัดภูเก็ต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอ มุมมองร่างผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ ว่าเหมาะสมหรือไม่กับจังหวัดภูเก็ต หรือต้องการปรับเปลี่ยนอย่างไร ก่อนที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จะมีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต (พื้นที่ตอนล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 62 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดผังเมืองรวมภูเก็ต (พื้นที่ตอนบน) ณ หอประชุมระดมพล โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดสัมมนาให้ความรู้ในวันนี้ได้รับความสนใจ มีผู้มาเข้าร่วมฟังจำนวนมากจากที่ตั้งเป้าเอาไว้เพียง 60 คน แต่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 100 กว่าคน

ด้าน นายกนก สัตยพันธ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ทางที่ดี ที่ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ได้รับโอกาสมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องร่างผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานให้มีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ก่อนถึงวันรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 – 26 เมษายนนี้ โดยทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

This slideshow requires JavaScript.