“ ไปรษณีย์ไทย(Thailand Post) ” เปิดตัว สาขาบ้านแอนด์บียอนด์ จ.ภูเก็ต

ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ “ ไปรษณีย์ไทย(Thailand Post) ” เปิดตัว สาขาบ้านแอนด์บียอนด์ จ.ภูเก็ต ฉลองสาขาใหม่อย่างเป็นทางการผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมแสดงความยินดี “ไปรษณีย์ไทย(Thailand Post)” เปิดตัวสาขาบ้านแอนด์บียอนด์ จ.ภูเก็ต ฉลองสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ณ บ้านแอนด์บียอนด์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต คุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง จก. และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมแสดงความยินดีกับ ไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก ในโอกาสที่ “ไปรษณีย์ไทย สาขาบ้านแอนด์บียอนด์ ” ฉลองสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง  
2
4
1
0
8
5