เทศกาลของดีภูเก็ต “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ภูเก็ตพัฒนาเมืองพร้อมด้วย ภูเก็ต สมาร์ท บัส และ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ร่วมออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมความเป็นเมืองอัจฉริยะในงานเทศกาลของดีภูเก็ต “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก” โดยมีคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้เปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดโชว์ รถภูเก็ต สมาร์ท บัส พร้อมสาธิตวิธีการใช้บัตร ภูเก็ตแรบบิทการ์ดในการใช้บริการรวมถึงการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ อาทิเช่น ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI)ระบบลิฟท์เพื่อคนพิการ และระบบความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร อีกทั้งยังมี การจัดแสดงเทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น Smart City