บริจาคอาหารหมาแมวและร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ภูเก็ต

ภูเก็ตสมาร์ทบัส จับมือร่วมกับ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวและร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมกับ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง บริษัท อันดาโฟกัส จำกัด และพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคอาหารสุนัขและแมว พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัขและแมว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ประธานในพิธีรับมอบ โดยมี น.ส.วนิดา นิ่มนวล ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง และคณะเข้าร่วม ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ด้วยปัจจุบันปริมาณสุนัขและแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีทั้งสุนัขและแมวกว่า 600 ตัว ในความดูแล แต่ตอนนี้ยังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอกับสุนัขเหล่านี้ และรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัข ดังนั้น โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งโรงแรมก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนคนในองค์กร บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร สร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางสังคมของภาครัฐได้ เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
และในกิจกรรมครั้งนี้ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด ได้นำรถโดยสารสาธารณะภูเก็ตสมาร์ทบัส มาให้คณะสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และ พนักงานโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ได้ทดลองใช้บริการเดินทางจากโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ไปยังบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน อีกด้วย