Phuket Smart bus รถบัสโดยสารสาธารณะให้สัมภาษณ์แนวคิดการดำเนินงาน

นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด(PKSB) บริษัทในเครือ ภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD) และ นางสาว วนิดา นิ่มนวล ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์แนวคิดการดำเนินงาน Phuket Smart bus รถบัสโดยสารสาธารณะ และโครงการนี้จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตไปในทิศทางใด ออกอากาศทั่วประเทศ ในรายการ “รอบภูมิภาค” วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ทางช่อง NBT2HD