📌📌 #อัพเดทการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จากทั้งหมด 76 จังหวัด ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย / ช่องทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
.

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4021 / 2564
***มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564***
.
1. ต้อง ได้รับวัคซีน covid 19
– Sinovac ครบ 2 เข็ม
-Sinopharm ครบ 2 เข็ม
หรือ
– Astrazeneca 1 เข็ม
– Moderna 1 เข็ม
– Pfizer 1 เข็ม
– Johnson & Johnson 1 เข็ม
**ไม่น้อยกว่า 14 วัน**
. 2. หรือ หายจาก covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
.
3. และต้อง ตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
.
*พร้อมโหลด “หมอชนะ” และเปิด Share location ตลอดเวลา*
.
**ด่านท่าฉัตรไชยปิด ระหว่าง 23.00 – 04.00 น.**
.
#กรณีคนในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องปฏิบัติตามดังนี้
— #บัตรประชาชนภูเก็ต ต้องมีข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่
— #บัตรประชาชนต่างจังหวัด ภูมิลำเนาในภูเก็ต ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อาศัยอยู่ในภูเก็ต
ต้องมีข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 และต้องมี #หนังสือรับรอง โดยหนังสือรับรองจะต้องออกจากพนักงานฝ่ายปกครอง นายอำเภอ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
.
***ข้อยกเว้น
— เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ได้รับการยกเว้น
— เด็กอายุ 6 – 18 ปี ใช้เฉพาะการตรวจหาเชื้อ Covid-19
— นักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี ให้ตรวจวิธี RT-PCR โดยให้ผลการตรวจใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน
.
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂 #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
——————————-

Phuket Province has upgraded the travel screening measures arriving into Phuket for Thais AND foreigners living in Thailand.

.

Phuket Provincial Order No. 4021/2564 *** Effective from 20 July 2021 to 2 August 2021. ***

.

Those traveling from 76 provinces who wish to enter Phuket MUST be able to meet these requirements (item 1 OR item 2 AND item 3)

.

[1] Received COVID-19 vaccine as follows;

– 2 doses of Sinovac

– 2 doses of Sinopharm

or

– 1 dose of AstraZeneca

– 1 dose of Moderna

– 1 dose of Pfizer

– 1 dose of Johnson & Johnson

** at least 14 days before arriving Phuket

.

[2] Fully recovered from Covid-19 for not more than 90 days.

.

[3] AND MUST ALSO provide a negative test result for COVID-19 by RT-PCR OR Rapid Antigen Test not more than 7 days before traveling (must be tested with a medical facility and have a certificate of examination only)

.

Must download “Mor Chana” application and agree to turn on location sharing function.

.

ALL types of land transport passing through the Chatchai checkpoint are NOT allowed to enter Phuket between 23.00 hrs. – 04.00 hrs.

.

***Phuket Residents ID card MUST provide 1 or 2 OR 3 below:

—– Phuket ID card: Provide e item 1 OR item R item 2 OR item 3

—– Other Provincial ID card holder who reside in Phuket but do not have their names registered in the household registration book (Tabien Bann) as living in Phuket provide item 1 OR 2 OR 3 ALSO a certificate from their District Administrative Officer (Nai Amphur) or other Government official.

 

** Children under 6 years old accompanied by vaccinate parents are exempt from examination.

Unvaccinated children between the age of 6-18, must have a negative result of COVID-19 before entering Phuket.

Over 18 years old must follow the same measures as adults mentioned above.

.

** Student under 18 years old unvaccinated and have to travel to Phuket regularly to study MUST contact the educational institution to issue an identification card to provide to health office when entering and exiting Phuket and also need to have a COVID-19 test certificate from the Phuket health administrative (Valid for not more than 1 month each item)

——————————-

ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: facebook.com/phuket.pkcd