🗣อัพเดทมาตรการเข้าจังหวัด ภูเก็ต ทั้งคนไทยและต่างชาติ
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491 /2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
.
#การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ
1. เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด โดยพำนักในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย 21 วัน
2. ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
3. ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วัน *กรณีเด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องฉีด*
4. มีใบรับรองว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
5. มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล สำหรับรักษา โควิด 19 ไนวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD
6. ต้องได้รับการตรวจ Covid – 19 โดยวิธี RT-PCR ในระยะเวลาดังต่อไปนี้
—– ครั้งที่ 1 ณ วันที่เดินทางถึงภูเก็ต (วันที่ 0) รอผลตรวจภายในห้องพัก
—– ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 6 – 7
—– ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 12 – 13
7. ต้องพักโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ เป็นระยะเวลา 14 คืน จึงสามารถเดินทางออกไปจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้
8. ติดตั้ง Application Thailand Plus และ Morchana
9. การเดินทางออกจากภูเก็ตเมื่อครบ 14 วัน โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่แสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 ตลอดระยะเวลา 14 คืนที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
.
>> ทางบก: ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต้องแสดงเอกสารใบรับรองที่ทางราชการกำหนด
>> ทางเรือ: ต้องออกจากท่าเรือดังต่อไปนี้
1. ท่าเทียบเรืออ่าวปอ
2. ท่าเทียบเรือรัษฎา
3. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
.
>> ในกรณีเดินทางโดยเรือยอร์ช
1. ท่าเทียบเรือยอร์ซ เฮเว่น มารีน่า
2. ท่าเทียบเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า
3. ท่าเทียบเรือภูเก็ต โบ๊ทลากูน
4. ท่าเทียบเรือร้อยัล ภูเก็ต มารีน่า
5. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
—————————————————————
#การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ
1. ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้ว (ต้องได้รับการฉีดครบโดสตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น
Astra Zeneca หลังฉีดเข็ม 1 แล้ว 14 วันสามารถเข้าได้)
หรือ
2. ผลตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี RT- PCR หรือ Antigen Testผลเป็นลบ อายุไม่เกิน 7 วัน ก่อนการเดินทาง
หรือ
3. หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการได้รับการรักษา (ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-2)
.
*หมายเหตุ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-3 (ได้รับการยกเว้นมาตรการ)
.
โดยผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ #สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในจังหวัดภูเก็ต และ #ไม่จำเป็นต้องอยู่ภูเก็ตถึง14วัน
.
#เที่ยวภูเก็ตอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
D: Social Distancing เว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร
M: Mask ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง
H: Hand หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี
T: Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T: Testing ตรวจหาเชื้อเมื่อสงสัย
A: Application ใช้แอบ “ไทยชนะ” และ “หมอขนะ”
.
***คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***
—————————————————————
Measures for entering PHUKET both Thais and Foreigners
.
Phuket provincial order no. 3491 /2564 (Dated 25th June 2021)
.
#Traveling to Phuket from abroad:
Must comply and able to provide to below qualification
1. Traveling from designated countries where residing in the country at least 21 days before travel to Phuket.
2. Must obtained a Certificate of Entry to Thailand (COE)
3. Fully vaccinated with Covid-19 vaccine at least 14 days before departure. (Children under 6 years old, they can travel without receiving the Covid-19 vaccine)
4. Negative Covid-19 certificate tested No longer than72 hours before departure
5. An insurance policy that covers health care and medical treatment for Covid 19 at least $100,000 USD
6. Must be tested for Covid-19 by RT-PCR method in the following periods
—– 1st time on the date of arrival in Phuket (Wait to receive the results of the examination in the room at SHA PLUS accommodation)
—– 2nd time on day 6th-7th
—– 3rd time on day 12th-13th
7. Stay 14-nights at a SHA plus hotel to be able to travel to other provinces in Thailand afterwards
8. Install Thailand Plus and Morchana Applications
9. Traveling to other provinces from Phuket after 14 days must have evidence confirming testing for
COVID-19 that shows negative result to Covid-19 throughout the period
>> By land: Ta Chatchai Checkpoint *Must present document issued by the related government organisation*
>> By Boat: Must leave from the following ports.
1. Ao Por Pier
2. Rassada Pier
3. Ao Chalong Pier
>> In the case of traveling by yacht
1. Yacht Haven Marina pier
2. Ao Por Grand Marina Pier
3. Phuket Pier Boat Lagoon
4. Royal Phuket Marina Pier
5. Ao Chalong Pier
—————————————————————
#Traveling to Phuket from domestic:
qualify to 1 or 2 or 3
.
1. Fully vaccinated of Covid-19 vaccine (according to the requirements of each vaccine, except Astra Zeneca can enter 14 days after the 1st injection)
or
2. Negative result for Covid-19 test by RT-PCR or Antigen Test methods NO longer than 7 days before departure.
3. Previously treated & recovered from COVID-19 not more than 90 days, MUST provide a doctor certificate (does not have to comply with items 1-2)
.
*Remarks: Children under 6 years old do not have to comply with items 1-3.
.
Then would be able to travel freely within Phuket, and it is not required to stay in Phuket for 14 days
.
Travel and stay safe at Phuket, please follow D-M-H-T-T-A measures;
D : Social Distancing
M : Mask
H : Hand
T: Temperature
T: Testing
A: Application
.
*** Effective from 1st July, 2021 until further notice. ***
*** Face mask: MUST be worn at all time in public area otherwise you could face a fine up to 20,000 baht ***
—————————————————————
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂 #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
——————————-
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
หรือ Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด