ตอบข้อสงสัย อัพเดทมาตรการล่าสุด การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต❓
F&Q About entering Phuket❓
.
การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
~ 1. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ
.
1.1 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตาม Phuket Sandbox (เริ่ม 1 ก.ค. 2564) มาตรการ Phuket Sandbox
เป็นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

– นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
– นักท่องเที่ยวมาจากกลุ่มประเทศที่ได้รับคัดเลือก
– เข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
(รายระเอียดมาตรการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมา)
1.2.สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
กักตัวที่ โรงแรม ALQ จนครบ 14 วัน (กักตัวอยู่ในห้องพักไม่สามารถออกมาท่องเที่ยวได้จนครบกำหนด14วัน)
.
2. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ
2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว ( ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca ที่ฉีด 1 เข็มเข้าได้ )
2.2 ผลตรวจ Covid ด้วยวิธี RT- PCR หรือ Antigen test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
2.3 หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ต้องมีหนังสือรับรองการได้รับรักษาตัว


.
หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งต้องกักตัว 14 วัน
.

ยกเว้น ผู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1- 3 *** ทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัวได้ ***
ยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งจำงหวัดภูเก็ตที่ 2920/2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
.
Q&A
👉1. มาตรการ Phuket Sandbox ยังคงเป็นร่างมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบในเบื้องต้น ที่ต้องรอการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลทางกฏหมายต่อไป
.
👉2. นักท่องเที่ยวทั่วไปจากในประเทศยังสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้ตามปกติถึงแม้จะมีการเปิดมาตรการ Phuket Sandbox แล้วก็ตามเพียงปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเข้าออกของจังหวัดภูเก็ต
.
👉3. ภูเก็ตยังคงเมืองระดับโลกที่เป็นพื้นที่สีเขียว และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพียงทุกคนร่วมมือกันรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
————————-
FAQ? about entering Phuket
* Information as of 14th June, 2021Entry from oversea
1.Vaccinated travelers: under” Phuket Sandbox”(Start from 1st July,21)
– Received full dose /s of Covid-19 vaccines
– Travel from selected countries
– For tourism purpose only
More detail of regulations will be announced after published in the Royal Gazette

2.Non vaccinated travelers.
– Quarantine in ALQ I4 nights (in room only) then able to travel freely.
Domestic Entry
1.Vaccinated travelers
– full doses per manufacturers’ recommendation
OR – 1 dose of Astra Zeneca. OR
2.Negative result of Covid-19 test by RT-PCR or Antigen test (Not longer than 7 days prior the departure date) OR
3.Treated & Recovered from Covid-19
(No longer than 90 days AND must be able to provide doctor certificate)

* Unable to provide one of above 3 mentioned evidence must quarantine i4 nights.
**1-3 Excluded children age under 5years old.
*** Travel by air is not allowed to quarantine.
.
Q&A
👉 1. The Phuket Sandbox measures in this announcement are still draft measures that have received initial approval, yet still waiting for final approval and then to be published in the Government Royal Gazette in order to be implemented legally.
.
👉2. Domestic tourists can still travel to Phuket following the Phuket entry & exit restrictions during the Phuket Sandbox scheme
.
👉3. Phuket remains a world-class city that is green and safe for all tourists. Just everyone working together to strictly maintain safety standards.
————————-
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂 #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
หรือ Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด.