🛎มาตรการเข้า-ออกภูเก็ต ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ🛎
คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2617/2564 และ 2645/2564
.
ห้ามบุคคล และยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต #เว้นแต่
.
— สำหรับ #ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ —-
✅1. ได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19 ครบ 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจเชื้อ covid19 ด้วยวิธี RT PCR หรือ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (ทางบก สามารถเข้าออกได้ระหว่างช่วงเวลา 05.00 น. – 23.00 น.)
.
—สำหรับ #เฉพาะทางบก🚗🚕
2. เป็นผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
2.1. รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์
2.2. รถขนส่งยาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.3. รถขนส่งแก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงาน
2.4. รถขนส่งเงินของสถาบันการเงิน
2.5. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างพัสดุสิ่งพิมพ์
2.6. บุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน
2.7. รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจการประเภทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
2.8. รถฉุกเฉินทางการแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย
2.8. ผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะส่วนบุคคล ที่มีผลตรวจเชื้อโควิด -19 ต้องมีหนังสื่อรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้าภูเก็ต แสดงต่อเจ้าหน้าที่
3. หากท่าน #ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ #ไม่มีผลตรวจโควิด ตามข้อ 1 ท่านต้อง 👉#กักตัว14วัน 👉#หรือเท่าระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ภายใต้การดูแลของ EOC ในพื้นที่ ๆ ท่านพัก *โดยสามารถยื่นคำร้องขอเอกสาร กับเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.30น. ที่ด่านท่าฉัตรไชยที่เดียวเท่านั้น
.
*** มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง***
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
——————————–
🛎Phuket’s existing stringent measures to curb Covid-19 risk
Order of Phuket Province No. 2617 /2564 dated 14 May, 2021 and 2645/2564 dated 17 May, 2021🛎
.
Travel to Phuket via land, marine and air transportation channels will be restricted with the exception of;
.
✅1. Those who are #fully #vaccinated or those who already hold a certificate declaring them Covid-19 free via RT-PCR or Rapid Antigen Test, within 72 hours of departure. (Travel to Phuket via the land transportation channel is only permitted from 05.00 to 23.00 hrs.)
.
2. Those who are drivers and passengers of vehicles utilized for the following specific purposes are exempt: 🚗🚕
2.1 Food, commodities and agricultural products
2.2 Medical supplies and equipment
2.3 Cooking gas and fuel oil
2.4 Building materials, parcels and printed materials
2.5 Money, banking & financial documents
2.6 Persons appointed for the governmental-related errands
2.7 Vehicles utilized for essential products for public usage or for use for urgent purposes
2.8 Ambulances and other rescue and emergency vehicles
2.9 Drivers who travel individually to Phuket with his/her private vehicle must present official documents specifying the essential reasons under exemption to the officer
.
3. Those who wish to travel to Phuket via the land transportation channel, if they have 👉NOT been vaccinated or are 👉NOT in possession of a covid-19 free certificate issued within the past 72 hours of arrival, a mandatory of 14-day home quarantine will be required under the strict management of the EOC in the area of their residences. Please immediately contact officers after arrival, at the Tha-Chat-Chai check point during 08.30 – 20.30 hrs. for the permission form.
.
*** In effect from 18 May, 2021 until otherwise announced. ***
——————————–
.
☎️สอบถามโทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 094-5935342 หรือ 094-5938876
.
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
——————————-
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
หรือ Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: facebook.com/phuket.pkcd