บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด รับสมัคร ” ผู้จัดการทั่วไป ” จำนวน 1 อัตรา

📢 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด 📢
.
🙋‍♂️ รับสมัคร ” ผู้จัดการทั่วไป ” จำนวน: 1 อัตรา
แผนก: บริหาร / เวลาทำงาน : งานประจำ
เงินเดือน: 50,000 บาทขึ้นไป
——————————————
📍 คุณสมบัติ:
1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์
5. มีทักษะการใช้ Social Media ,Application, เครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดออนไลน์
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการประสานงาน
.
📍 ลักษณะงานเบื้องต้น:
1. บริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าสำนักงาน/ ห้องประชุม/ จัดคอร์สอบรม/ สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.บริหารงานด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร และการจัดการข้อมูล (Big Data)
3. ประสานงานองค์กร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร
———————————————
📍 – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ –
*** hr@pkcd.co.th ***
โทร : 076-685-338