#คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564
.
📢 มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต …. ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด!
.
📍 17 จังหวัดพื้นที่สีแดง 📍
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น
.
ต้องปฎิบัติตามนี้
1. โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
2. ลงทะเบียน gophuget.com
( หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้รายงาน EOC )
3. สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) งดการไปในที่สาธารณะ
4. แจ้งโรงแรมว่ามาจากพื้นที่ สีแดง เพื่อให้โรงแรมจัดการ รายงานต่อ ศูนย์ EOC ต่อไป
.
.
📍 59 จังหวัดในพื้นที่สีส้ม📍
.
ต้องปฎิบัติตามนี้
1. โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
2. ลงทะเบียน gophuget.com
( หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้รายงาน EOC )
3. สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)
.
📍 ขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19(D-M-H-T-T)
.
▪ D – Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
▪ M – Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า ,หน้ากากอนามัยเสมอ
▪ H – Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่ให้มีจุดบริการเจลล้างมือ
▪ T – Temperature Check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
▪ T – Thaichana ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ
.
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-5935342 หรือ 094-5938876
.
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂
#พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
——————————-
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN