สรุปประกาศจังหวัดภูเก็ต “เข้าภูเก็ต ไม่ต้องกักตัว” อัพเดท ณ วันที่ 8 เมษายน 64

📍การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาภูเก็ต
ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ท่าเรือ) ‼
.
📍 กลุ่มที่ 1 ผุ้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 5 จังหวัดต้องปฏิบัติ ดังนี้
1 ) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
2 ) สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)
3 ) ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ต้องแจ้งทางโรงแรม ส่งรายงานให้ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
.
📍 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดในกลุ่ม 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1 ) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
2 ) สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)
.
.
#ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T)ได้แก่
▪️ D – Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
▪️ M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า , หน้ากากอนามัยเสมอ
▪️ H – Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
▪️ T – Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
▪️ T – Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ
.
.
*** ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ***
.
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1937 /2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876
.
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂
#พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
——————————-
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ