หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เชิญร่วมงาน Phuket SMART Link Business Forum วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นี้

🔥เชิญร่วมงาน Phuket SMART Link Business Forum วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นี้🔥
.
2 วันเต็ม กับฟอรัมธุรกิจที่จะเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในภูเก็ต
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานฟอรัมธุรกิจ Phuket SMART Link (Services, MICE, Arts&Culture, Revitalization, Tourism) เพื่อนำเสนอภูเก็ต ในฐานะที่เป็น “business leisure destination” แก่กลุ่มนักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย ตลอดจน #สร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและนักธุรกิจท้องถิ่นในภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
.
🙂#รูปแบบการจัดงาน ประกอบไปด้วย
✅การจัดเยี่ยมชมสถานประกอบการในภูเก็ต
✅การจัด Start-up Business Pitching และ mini showcase
✅การจัด Business Networking
✅การจัด SMART Inspiration Talks
✅กิจกรรมท่องเที่ยวในภูเก็ต และการสังสรรค์รับประทานอาหารเย็น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล
.
💰ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2,000 บาท [ไม่รวมVAT 7%]
สำหรับการเข้าร่วมในทุกกิจกรรมตลอด 2 วันเต็ม (3-4 ธันวาคม 2563)
.
🖥ลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/th/e/286/phuket-smart-link
.
☎️หรือติดต่อ บุศรากาญจน์ 080 615 3306 services@francothaicc.com