ภูเก็ตพัฒนาเมือง ผลักดัน Phuket Smart City ผ่านโครงการ City Data Platform

📌ภูเก็ตพัฒนาเมือง ผลักดันภูเก็ตให้เป็น Phuket Smart City

ผ่านโครงการ City Data Platform ระบบจัดเก็บข้อมูลของเมือง เพื่อนำไปวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเมืองได้อย่างตรงจุด

.

จากงานประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมือง “ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” นำเสนอโดย รมต. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

.

ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมือกับ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกันพัฒนา City Data Platform เป็นระบบในการเก็บข้อมูลของเมือง ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัย เพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง จุดเด่นของโครงการนี้คือ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเมืองในปัจจุบัน รวมถึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองภูเก็ตได้ในหลายมิติ

.

ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของของโควิด-19 ระบบดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการประสานข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อค้นหาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ภายในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลของสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อีกด้วย

.

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้าน และการพัฒนา City Data Platform ก็ถือเป็นโครงการสำคัญที่เราจะตั้งใจผลักดันให้ #ภูเก็ต เป็น #สมาร์ทซิตี้ ในอนาคต ❤️ #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #CDA #CityDataAnalytics #BigDataPhuket #bigdata #CityDataPlatForm

.

ติดตามข่าวสารของ PKCD: facebook หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN