ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บ้านบางโรง จ.ภูเก็ต

#กิจกรรมปลูกป่าชายเลน #PKCD #PKSB

.
🌱 วันที่ 29 กันยายน 63 บริษัท #ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ บริษัท #ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร​ และพนักงาน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บ้านบางโรง ณ แปลงดำรงรักษา บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุบาลสัตว์น้ำ และอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 🌱
.
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ #ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร และทีมงาน ในการสนับสุนนพื้นที่ ต้นโกงกาง และอำนวยความสะดวกตลอดการทำกิจกรรม
.
หากหน่วยงานใด ต้องการร่วมปลูกป่าชายเลน สามารถติดต่อไปได้ที่ https://bit.ly/2HJMUGV ร่วมกันคนละไม้คนละมือ เพื่อภูเก็ตของเรานะคะ ❤️ #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต
.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: faceook หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN