สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้เงิน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

📣#ธนาคารออมสิน #สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องดู❗️❗️สินเชื่อตามนโยบายรัฐ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)” 💵ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้เงิน และที่สำคัญ #ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรก ❤️
.
#สินเชื่อนี้เหมาะกับใคร?
พ่อค้า แม่ค้า
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้มีรายได้ประจำ
.
#หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
👍วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
👍ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
👍อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
👍ไม่ต้องมีหลักประกัน
👍ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
.
ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
 #ผู้ประกอบการรายย่อย
—สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
—สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
—เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น (ไม่ต้องตรวจกิจการ)
 #ผู้มีรายได้ประจำ
—สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
—สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
—เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
—เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด
.
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปที่ธนาคารออมสินได้โดยตรง โทร 1115
✍️ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2FmCwUp
.
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง เข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านๆ เราจะพยายามหาข่าวสารดีๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยชาวภูเก็ต และเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ✌️ #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต
.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: facebook หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN