#โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต #รถไฟฟ้าภูเก็ต 🚆
🧐 อัพเดท การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงเเรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต

.

ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
🚉 #เส้นทางวิ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ

.

#ระยะที่1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง รวม 42 กิโลเมตร 21 สถานี แบ่งเป็น
👀 ทางวิ่งระดับพื้นดิน (At Grade) 19 สถานี
👀 ทางวิ่งลอดใต้ดิน (Underground) 1 สถานี คือ สถานีถลาง ซึ่งสถานีนี้จะเป็นศูนย์ควบคุมการเดินรถ และซ่อมบำรุงด้วย
👀 ทางวิ่งยกระดับ (Elevated) 1 สถานี คือ สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

.

สรุปรายชื่อสถานี ระยะที่1 เริ่มจาก 1.สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต >> 2.สถานีเมืองใหม่ >> 3.สถานีโรงเรียนเมืองถลาง >> 4.สถานีถลาง >> 5.สถานีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร >> 6.สถานีเกาะแก้ว >> 7.สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จังหวัดภูเก็ต >> 8.สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต >> 9.สถานีทุ่งค่า >> 10.สถานีเมืองเก่า >> 11.สถานีหอนาฬิกา >> 12.สถานีบางเหนียว >> 13.สถานีห้องสมุดประชาชน >> 14.สถานีสะพานหิน >> 15.สถานีศักดิเดชน์ >> 16.สถานีดาวรุ่ง >> 17.สถานีวิชิต >> 18.สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก >> 19.สถานีป่าหล่าย >> 20.สถานีโคกโตนด >> 21. สถานีห้าแยกฉลอง

.

#ระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ รวม 16 กิโลเมตร 3

.

🚉 #ระบบรถไฟฟ้า เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาชนิด Tram แบบพื้นต่ำ (Low Floor Tram) มีระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead Contact Line) และมีระบบแบตเตอรี่สำรองสามารถวิ่งได้ในระยะสั้น วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่สถานีต้นทางไปยังปลายทาง สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-สถานีห้าแยกฉลอง จะใช้เวลาวิ่งประมาณ 1.30 ชม. โดยที่จากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จังหวัดภูเก็ต จะใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น

.

สำหรับ #ค่าโดยสาร 💵 ในเบื้องต้น จะมีการคิดตามระยะทาง โดยค่าโดยสารตั้งแต่ สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – สถานีห้าแยกฉลอง อยู่ที่ 140 บาท

.

#เงินลงทุน ของโครงการนี้ 35,200 ล้านบาท

.

ซึ่งโครงการนี้จะช่วย #สร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ต ทั้งการเชื่อมต่อกับการเดินทางทางเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต ✈️ และมีสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จังหวัดภูเก็ต 🚌 และสิ้นสุดที่สถานีที่เชื่อมต่อกับท่าเรืออ่าวฉลอง 🛳 เพื่อรองรับผู้เดินทางทางทะเลอีกด้วย

.

#สำหรับแผนการดำเนินการล่าสุดของ รฟม. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบเรื่องการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ภายในปี 2564 จากนั้นก็จะมีการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน แล้วนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและลงนามในสัญญา ซึ่งมีแผนจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 เมื่อได้ผู้ร่วมลงทุนแล้ว ก็จะเริ่มการก่อสร้างโดยดำเนินการระหว่างปี 2566-2569 และมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการปี 2569

.

เชื่อว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์มหาศาลต่อ #การพัฒนาเมืองภูเก็ต ให้เป็น Smart City ตามแผนยุทธศาตร์ชาติที่ได้วางไว้ #ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ภาครัฐปรับปรุงและพัฒนาโครงการนี้มาโดยตลอด และคาดหวังว่าพี่น้องชาวภูเก็ตจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี 😁 #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต

.

ข่าวสารทาง FB: https://bit.ly/2ElJ3OX
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
.
ที่มา: https://bit.ly/32mTbyD
https://bit.ly/2CZUDyu