ทำความรู้จัก Data Analytics ทักษะแห่งอนาคต รองรับการก้าวเข้าสู่ Smart City

😁ทำความรู้จัก Data Analytics ทักษะแห่งอนาคต รองรับการก้าวเข้าสู่ Smart City

ในยุคแบบนี้ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น Data Analytics หรือทักษะของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญที่จะช่วยการทำงานทุกแขนง #เพราะข้อมูลคือสิ่งสำคัญ แต่การวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาใช้ประโยชน์นั้น สำคัญยิ่งกว่า

Data Analytics คืออะไร
Data Analytics คือการนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ผลด้วยคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อให้ได้ insight สำหรับช่วยในการตัดสินใจ หรือการช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ธุรกิจจะเริ่มนำ Data Analytics มาใช้ในธุรกิจได้อย่างไร 
#อันดับแรก จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีก่อน ซึ่งจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะได้ทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง
#ขั้นต่อไป การนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ โดยผ่านการวิเคราะห์ผล ซึ่งก็มีเครื่องมือที่หลากหลายที่มาช่วยในการทำ Data Visualization เช่น Excel, Power BI และนอกจากนี้ยังต้องใช้หลักการที่เรียกว่า Critical thinking หรือการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อช่วยประมวลผลข้อมูล จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง


มีคำกล่าวที่ว่า Data คือเข็มทิศชี้นำทิศทางธุรกิจ 🧐 #ภูเก็ตพัฒนาเมือง เล็งเห็นถึงความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง เรามีบริษัทในเครือที่จัดการด้าน big data และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด เพราะเราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนเมืองด้วยข้อมูล และหวังว่าจะสามารถนำความรู้ และข้อมูลที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาเมืองได้ เพื่อภูเก็ตที่ดีกว่า
#phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต

ข่าวสารทาง FB: https://bit.ly/2D1BzzJ
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN