ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดกิจกรรม PKCD Talk to Share บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ภูเก็ตในยุคการเปลี่ยนผ่าน”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 #ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดกิจกรรม PKCD Talk to Share บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ภูเก็ตในยุคการเปลี่ยนผ่าน” เนื่องในโอกาส ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว และคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้

.

ประเด็นสำคัญกล่าวถึง สูตรสำเร็จในการบริหารธุรกิจและการวางแผนเมือง เปรียบเสมือนหนังสือ 3 เล่ม

.

>> #หนังสือเล่มแรก #หาเงินเข้าภูเก็ต โดยการจัดแผนรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติให้ปลอดภัยจากโควิด-19 รวมไปถึงการซ้อมแผนรับมือ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากแผนการรับนักท่องเที่ยว และเน้นสื่อสารให้ชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเข้าใจว่า #ภูเก็ตมุ่งทำระบบท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (responsible tourism)

.

>> #หนังสือเล่มที่2 #ลดค่าครองชีพของคนภูเก็ต การเพิ่มรายได้อย่างเดียวนั้นอาจจะทำได้ช้า แต่การลดต้นทุนค่าเช่า ค่าพาหนะ  ค่าครองชีพของพนักงานในกิจการต่างๆ บนเกาะนั้นเริ่มได้ทันที

.

>> #หนังสือเล่มที่3 #คิดทำระบบแลกเปลี่ยนระหว่างปัจจัยยังชีพกันบนเกาะให้ได้มากเท่าที่จะทยอยเกิดได้ ข้อนี้แม้ลดรายจ่ายได้ไม่มาก แต่จะได้ความเป็นสังคมชาวเกาะให้หันหน้าพึ่งพากันได้อย่างเข้มแข็ง และจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังให้ทั้งชุมชน และนักท่องเที่ยวได้สัมผัส หรืออยากมาสัมผัสความเป็นภูเก็ตต่อไป

.

ปิดท้ายด้วยแนวคิดดีๆ จากคุณวีระศักดิ์

“หากเรายอมขยับสลับที่ยืนสักก้าวสองก้าวจากจุดเดิมไปมาบ้าง เราอาจได้เห็นมุมใหม่ที่อาจมองเห็นไม่ถนัดมาก่อนความสำเร็จนั้น บ่อยครั้งก็ได้มาจากการทำวิธีใหม่ๆ ที่อาจใช้เงินน้อยกว่า แต่ได้ผลที่ยั่งยืนกว่าในระยะถัดไป”

.

💖 #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
ติดตามข่าวสารของ PKCD: facebook หรือ
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN