PKCD ร่วมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้ไวรัสโคโรนา ผ่านกิจกรรมร่วมลงชื่อและร้องเพลงให้กำลังใจ ในงาน “โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ”

ในช่วงที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาด แน่นอนว่าผู้ที่ทำงานหนักที่สุดคงจะหนีไม่พ้นทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ขอส่งกำลังใจไปยัง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผ่านกิจกรรมร่วมลงชื่อและร้องเพลงให้กำลังใจ ในงาน “โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) พวกเราขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวภูเก็ต ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พวกเราพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และร่วมฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน #MoveForwardTogether #PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity