ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) และ Bayaco Co-Working Space ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และโอกาสทางอาชีพ

อีกหนึ่งแรงผลักดันที่ภูเก็ตพัฒนาเมือง และ พันธมิตร ยังคงเดินหน้าไปพร้อมกับนโยบายของเรานั้นคือ
“เราจะก้าวไปด้วยกัน”

กับโครงการ Mini Workshop เรียนฟรี Graphic Design
ด้วยโปรแกรม Photoshop ,illustrator
และงาน Social Media เพื่อให้คนภูเก็ตและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ พัฒนาฝีมือ ฝึกฝนทักษะ
ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

เรียนรู้ ลงมือปฎิบัติจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook : Bayaco ,Line @bayaco

#เราจะก้าวไปด้วยกัน
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PKCD #Bayaco